Fråga

Hej, Hur tränad behöver man vara för att klara att vandra i snitt?

Hälsningar
Jonhanna

Svar

Hej!
En svår fråga att svara generellt på. Jag menar att de flesta som är normaltränade också klarar av att vandra i fjällen om de inte har någon fysiskt åkomma som stoppar dem. Generellt kan man säga att ju mer vältränad du är desto piggare är du när du kommer fram. Och ju mer vältränad du är, desto längre kan du gå, desto mer kan du bära och desto svårare terräng kommer du tycka är roligt att gå i. Prova gärna att gå med packning hemma. Här kan du läsa om några saker som sedan kommer att vara annorlunda på fjället: 8 faktorer som påverkar hur lång tid det tar att vandra en mil i fjällen

Lycka till,
/Dan och Jonas