Uthyrare: Strandkandt Webmedia HB, organistaionsnummer 969740-1736, nedan kallat uthyrare
Hyrestagare: Du som hyr, nedan kallat hyrestagare
Hyresperioden: Från det att varorna mottages tills dess att de är återlämnade

§ 1. Du är som hyrestagare är ansvarig för den utrustning du hyr av oss från det att du hämtar ut utrustningen tills den är återlämnad på posten. Återlämning ska ske senast dagen efter sista hyresdagen.

§ 2. Vid skada eller förlust av någon produkt under hyresperioden kommer hyrestagaren att debiteras reparationskostnad samt eventuell värdeminskning eller inköp av lika/likvärdig produkt.

§ 3. Produkterna ska återlämnas torra, urstädade och rengjorda. Vid återlämning av fuktig eller ej rengjord produkt kommer hyrestagaren att debiteras en rengöringsavgift på 500 kr/h för rengöring.

§ 4. Ej återlämnad produkt eller produkten som ersatts med liknande produkt, likställs med stöld och kommer alltid att polisanmälas.

§ 5. Uthyraren äger produkterna. Hyrestagaren får inte låna ut, sälja, pantsätta, hyra ut eller överlåta produkterna utan skriftligt medgivande från uthyraren

§ 6. Förlängning av hyresperiod måste godkännas av uthyraren innan ordinarie hyresperiods slut. I annat fall debiteras 400 sek per påbörjat dygn, utöver ordinarie hyresperiod.

§ 7. Hyreskostnaden betalas alltid vid bokning om ingen annan överenskommelse nås. Ingen bokning är giltig före inkommen betalning.

§ 8. Åverkan, modifiering eller avlägsnande av märkning eller annan åverkan på produkterna är inte tillåtet.
Hyrestagaren kommer att debiteras för saneringskostnader, värdeminskning eller inköp av lika/likvärdig produkt.

§ 9. Uthyraren är ansvarig för att produkterna är i funktionsdugligt skick. Vid fel på produkterna skall detta anmälas till uthyraren.

§ 10. Hyrestagaren är ansvarig för att kontrollera att produkterna är i funktionsdugligt skick i samband med mottagandet av varorna. Vid eventuellt fel på produkterna skall detta anmälas till uthyraren och ersättningsvaror skickas. Återbetalning av hyra sker för de dygn utrustningen ej kunnat användas. Någon annan ersättning eller kompensation utgår inte.

§ 11. Hyrestagaren och uthyraren skall kontrollera produkterna efter kända och okända brister så inga oklarheter uppkommer vid återlämning.

§ 12. Produkterna räknas som stöldbegärliga. Vid stöld är hyrestagaren skyldig att göra en polisanmälan samt underrätta uthyraren. Hyrestagaren kommer debiteras produkten dess fulla värde.

§ 13. Produkterna är inte försäkrade genom uthyraren. Hyrestagaren ansvarar själv för att ha en tillräcklig försäkring, te.x. genom en hemförsäkring.

§ 14. Giltig legitimation så som e-legitimation, körkort, pass eller motsvarande är ett krav vid hyra.

§ 15. Hyrestagaren är ansvarig för att produkterna endast används på för dem avsett sätt, det vill säga för friluftsliv och camping. Hyrestagaren ska vara aktsam och varsamt hantera produkterna. Det är till exempel, men inte uteslutande, ej tillåtet att använda hyrda tält på festivaler.

§ 16. Vi leverans till annan adress än din egen bostadsadress är du som hyrestagare ansvarig för att mottagaren kan lösa ut leveransen och är medveten om att leverans kommer att ske till denna adress. Vid ej uthämtad försändelse, debiteras 400kr.

§ 17. Vid avbokning fram till och med tio dagar innan hyresperiodens början återbetalas hela hyresbeloppet utom en administrativ avgift på 295kr. Efter det sker ingen återbetalning.

Ångerrätt
Du som hyrestagare har rätt att inom 14 dagar häva din beställning från det att du lagt din bokning.
Det gör du genom att kontakta oss på info@kajakaventyr.com telefon 070-444 3156
Ångerrätten anses alltid vara förbrukad när hyresperioden inträtt.
Vid redan skickade beställningar återbetalas aldrig frakten.

§ 18. Hyrestagaren är själv ansvarig för att ha den kunskap som krävs för att hantera produkterna och vistas i de miljöer som produkterna är gjorda för. Rätt produkt ersätter inte omdöme och riskmedvetenhet.

§ 19. Det är inte tillåtet att ha husdjur i tältet.

§ 20. Hyresavtalet är giltigt oavsett väder.

§ 21. Alla våra priser är inklusive moms, om inget annat anges.

§ 22. Oförutsedd händelser – Om uthyraren ej kan uppfylla hyresavtalet på grund om omständigheter som uthyraren ej kan rå över sker endast återbetalning av hyra för de dygn utrustningen ej kunnat användas. Någon annan ersättning eller kompensation utgår inte. Exempel på oförutsedd händelse är till exempel, men inte uteslutande, återlämning av trasig utrustning, eller ej återlämnad utrustning från tidigare hyrestagare.

§ 23. Ingen ersättning eller skadestånd lämnas till hyrestagaren utöver återbetalning av hyra. Detta gäller till exempel, men inte uteslutande, vid försenad eller utebliven leverans av utrustningen och vid fel på tältet.

Senast ändrad 2019-09-09